HUKE
HipotekaUbezpieczeniaKredytyEmerytury
Faktoring

Faktoring

Jesteś przedsiębiorcą

wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności?

Masz kłopoty z finansowaniem bieżącej działalności firmy?

Poświęcasz swój cenny czas nie na rozwój firmy a na windykację przeterminowanych należności?

Faktoring jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Infolinia:
536 400 399

Szybki kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zobacz klauzulę.
Zwiń

Zalety faktoringu

znaczna poprawa płynności firmy

szybka zapłata za wystawioną fakturę bez oczekiwania na koniec terminu zapłaty

monitorowaniem dłużników zajmuje się firma factoringowa a nie przedsiębiorca

zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uwolnienie środków własnych oraz możliwość zaoferowania lepszej oferty dla kontrahentów poprzez wydłużenie terminu płatności

w przypadku faktoringu pełnego firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta

brak konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych

faktoring w odróżnieniu od kredytu nie obniża zdolności kredytowej ani nie obciąża bilansu firmy

zwiększenie mobilizacji kontrahenta do terminowego regulowania faktur

możliwość obsługi faktur w złotych jak i w walucie obcej


Dla kogo faktoring?

Wady faktoringu

Na co należy zwrócić uwagę chcąc skorzystać z faktoringu