Hipoteka
Ubezpieczenia
Kredyty
Emerytury

Prosto
o finansach


Nota prawna


HUKE Finanse dokłada wszelkich starań by dane zawarte na stronach niniejszego portalu były zgodne z aktualną ofertą partnerów biznesowych HUKE Finanse, jednakże jednocześnie informuje, że dane te nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów.  Dane znajdujące się na serwisie www.huke.pl zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe zapisy umów ubezpieczeniowych znajdują się w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia, które łącznie z polisą określają warunki umowy pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku produktów kredytowych ostateczna oferta banku oparta jest na szczegółowej analizie wniosku kredytowego i załączonych dokumentów klienta  i to od oceny zgromadzonej dokumentacji zależą warunki , na jakich klient otrzyma kredyt.

HUKE Finanse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania informacji zawartych na portalu www.huke.pl. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Kontakt użytkownika z HUKE Finanse odbywa się poprzez przekazanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz przygotowania oferty z zakresu usług prowadzonych przez HUKE Finanse. Przekazywanie tych danych jest dobrowolne. Dane te nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób jak tylko do kontaktu z użytkownikiem w celu przekazania informacji na temat oferty HUKE Finanse oraz podmiotów z nim współpracujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.).  Dane użytkowników przekazywane poprzez serwis www.huke.pl są chronione poprzez zastosowanie szyfrowania certyfikatem Rapid SSL.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu www.huke.pl są zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie części lub całości informacji zawartych na serwisie w celach innych niż do użytku osobistego jest zabronione. Wszelkie materiały wykorzystane w serwisie w tym: tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną HUKE Finanse. Bez pisemnej zgody HUKE Finanse zabrania się ich kopiowania, dystrybucji, publikacji, modyfikacji bądź innego wykorzystania dla celów komercyjnych. W serwisie wykorzystano również zdjęcia, które są własnością podmiotów trzecich i w związku z tym chronione są one prawami autorskim należącymi do tych podmiotów.